283 75 244

Uzņēmums SIA “Perfekt Būve” tika dibināts 2006. gadā. Galvenā uzņēmuma ideja ir nodrošināt pilna cikla būvdarbus maksimāli to paveicot ar uzņēmuma resursiem.

SIA “Perfekt Būve” ir apvienojusi vairākus nozares speciālistus. Mēs uzskatām, ka maksimāli piesaistot uzņēmuma iekšējos resursus un ar personisku atbildību vienā uzņēmumā ir iespējams panākt daudz vairāk nekā vienkārši paveikt darbu. Pateicoties tam, ka mūsu uzņēmumā ir vairāku nozaru speciālisti, kā ari sekojot līdzi jauno tehnoloģiju attīstībai, ar kopīgām pūlēm mēs panākam to, ka mūsu darbs ir kas vairāk nekā vienkārši nodots objekts.

Mūsu uzņēmuma galvenās vērtības ir:

· stabilitāte, taisnīgums;

· uzticamība, loma sabiedrībā;

· ģimeniskās vērtības.

No citiem uzņēmumiem mēs atšķiramies ar to, ka izmantojam praktiski tikai uzņēmuma resursus, tādējādi varam operatīvāk reaģēt uz dažādiem procesiem.