283 75 244

Rīgas Brīvostas pārvalde ir iekļāvusi SIA "Perfekt Būve" kvalificēto piegādātāju sarakstā

09/02/2016

SIA "Perfekt Būve" piedaloties Rīgas Brīvostas pārvaldes izsludinātajā iepirkumā par kvalificēto piegādātāju sarakstu izveidošanu, ir ieguvusi pozitīvu slēdzienu par kandidatūras iekļaušanu. Uzņēmums ir iekļauts šādās darbu grupās: 

  • Ēku vispārīgie būvdarbi un remonti;
  • Elektroietaišu būvdarbi un remonti ar spriegumu līdz 1 kilovatam;
  • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbi un remonti;
  • Siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes būvdarbi un remonti.