283 75 244

SIA "Perfekt Būve" pabeidz Lielvārdes klientu apkalpošanas centra būvdarbus

15/01/2016

SIA "Perfekt Būve" ir realizējusi iepirkuma "Telpu grupas pārbūve Klientu apkalpošanas centra izveidei Lielvārdē" paredzētos būvdarbus, un šobrīd notiek telpu nodošana ekspluatācijā. Lai arī projekta laikā bija radušies dažādi sarežģījumi, SIA "Perfekt Būve" ir nodevusi Lielvārdes novada domei izremontētās telpas aptuveni divas nedēļas pirms paredzamā nodošanas termiņa, kurš ticis pagarinātas saistībā ar ieejas mezgla fasādes daļēju atjaunošanu. Projekta laikā tika demontētas vecās starpsienas, pārbūvētas jaunas starpsienas, pilnībā tika nomainīta ēkas telpu grupu elektroinstalācija, ieejas mezglā tika uzstādītas mūsdienīgas automātiskās durvis, kā arī ierīkots sanmezgls cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Lai nodrošinātu vasaras laikā vēsumu, klientu apkalpošanas zālē tika arī uzstādīts kondicionieris. Grīdas raksts tika veidots no dažādu krāsu salikumiem, kas apmeklētājiem ļaus justies komfortablāk, nekā tas ir bijis iepriekš.