283 75 244

SIA "Perfekt Būve" un Rīgas sociālās aprūpes centrs "Gaiļezers" paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu.

15/12/2015

Uzsākot strauju un veiksmīgu darbību pie objekta remontdarbiem, uzņēmums SIA "Perfekt Būve" veiksmīgi ir realizējusi līguma ietvaros minētos darbus. Objekta remontdarbu laikā, tika uzstādītas modernas, automātiskas ieejas mezgla durvis, kas ļaus ēkas personālam, apmeklētajiem un iedzīvotajiem ērtāk iziet un ieiet ēkā, kā arī tika atremontētas 13 ēkas telpas. Darbi ir pilnībā pabeigti līgumā noteiktajos termiņos, kā arī Pasūtītājs atzīst, ka darbi ir paveikti pienācīgā kvalitātē.