283 75 244

Ēkas kompleksie būvdarbi

02/2021

Iestājoties pavasarīgiem laikapstākļiem, tiek turpināti ēkas fasādes apdares būvdarbi un teritorijas labiekārtošana.