283 75 244

Lielvārdes Lāčplēša tirgus laukuma būvdarbi

05/2020

Realizēti būvdarbi projektam “Tirgus laukuma izveide Lielvārdē” (projekta Nr.18-04-AL02-A019.2103-000006), kura ietvaros tirgus teritorijā, “Lāčplēša laukums”, Lielvārdē novietotas trīs slēgta tipa tirdzniecības nojumes, publiskas pieejamības tualete, kā arī atkritumu urnas un atpūtas soliņi. Uzstādīts arī ūdens brīvkrāns, kur ikvienam iedzīvotājam ir iespēja piepildīt savu ūdens trauku ar pilsētas dzeramo ūdeni.