283 75 244

ABparka 2019.gada būvdarbi

01/04/2019

2019.gadā paredzēts papildināt Avārijas Brigādes parku ar jaunām ēkām. Pilnā sparā notiek to būvdarbi. Darbus plānots pabeigt līdz parka atvēršanai.

pamati