283 75 244

Ēkas jumta seguma maiņa

28/08/2018

Tiek uzsākti darbi vēsturiskas ēkas jumta seguma nomaiņai. Darbu laikā ir paredzēts nomainīt esošo nolietojušos jumta segumu, kā arī izbūvēt jaunu lietus ūdens novadīšanas sistēmu.

jumts