283 75 244

PII "Gaismiņa" labiekārtošanas būvdarbi ieiet nobeiguma fāzē

15/08/2018

Paveicot galvenos bruģa seguma ieklāšanas darbus un bērnudārza ārējā apgaismojuma izbūves darbus, ir paveikta lielākā apjoma daļa šī līguma izpildei. Plānots, ka būvdarbos visi iesaistītie būvuzņēmumi darbus paveiks laikā, un bērnudārza teritorija tiks atvērta apmeklētājiem.

Gaismina