283 75 244

SIA "Perfekt Būve" veiks LR Augstākās tiesas telpu remontdarbus

12/01/2017

SIA "Perfekt Būve" tiek piešķirtas līguma izpildes tiesības Latvijas Republikas Augstākās tiesas administratīvo kabinetu remontdarbiem. Līguma izpildē paredzēts atjaunot 20 kabinetus.