283 75 244

Oficiāli atklāta Jumpravas kapu kapliča

07/10/2016

Jumpravas kapos līdz šim bija sena koka būve, kas pildīja kapličas funkcijas. 2015. gadā Lielvārdes novada pašvaldība piešķīra finanšu līdzekļus esošās kapličas atjaunošanas projekta izstrādei, bet projekta izstrādes laikā tika konstatēts, ka esošo kapliču nav lietderīgi atjaunot, tāpēc tika izstrādāts jaunas kapličas būvniecības projekts.

Kapličas projektēšanas un autoruzraudzības darbus veica SIA "I.Projekts" projektētāja Ingrīda Priedīte, projekta un autoruzraudzības kopējās izmaksas 4981.92 EUR. 

Lielvārdes novada dome 2016. gadā piešķīra finanšu līdzekļus jaunas kapličas būvniecībai un būvuzraudzībai. Pašvaldības veikto iepirkumu rezultātā tika noslēgts līgums par kapličas būvniecību ar SIA "Perfekt Būve"  un līgums par būvuzraudzību ar individuālo komersantu Raimondu Jansonu, līgumu kopējā summa 82729.44 EUR.

Kapličas kopējās izmaksas 88922.34 EUR, Lielvārdes novada būvvalde Jumpravas kapu kapliču pieņēma ekspluatācijā 2016. gada 29. septembrī.   

Jumpravas pagasta pārvaldes vārdā vēlos pateikt lielu paldies par veiksmīgi realizēto projektu projektētājai Ingrīdai Priedītei, būvuzraugam Raimondam Jansonam, SIA "Perfekt Būve" valdes priekšsēdētājam Viktoram Konstantinovam un darbu koordinatoram Denisam Konstantinovam, kā arī Lielvārdes novada domei par atbalstu un piešķirto finansējumu. 

Vairāk informācijas šeit

watermark 2