283 75 244

Jumpravas kapličas būvdarbu process

11/07/2016

Šobrīd būvdarbu process ir iegājis finiša taisnē. Ēkas nesošās sienas ir pilnībā uzbūvētas, ir uzmontētas līmētās nesošās jumta konstrukcijas spāres, kā arī izbūvēts jumta latojums. Līdz 31.nedēļai ir paredzēts ieklāt jumta segumu. Paralēli ir sākušies iekšējās apdares un inženierkomunikāciju darbi. Tuvākajā laikā arī tiks samontētas durvis, un uzsākti fasādes apdares darbi.

Sakarā ar to, ka projekta laikā tika atrasts risinājums saglabāt vēsturisko zvana stiprinājumu, šobrīd tiek veikti darbi, pie zvana restaurācijas, kā arī 1936.gada oriģinālā zvana stiprinājuma atjaunošanas. 

20160506 172502