283 75 244

Jumpravas kapličas būvniecības darbu sākums 

11/04/2016

Šobrīd ir noslēgts līgums par Jumpravas kapu kapličas būvniecību, un tiek noformēti dokumenti darbu uzsākšanai. Kapličas būvniecības darbus ir paredzēts pabeigt 2016.gada jūlijā. Projekta laikā tiks pilnībā demontēta esošā kapliča, un uzbūvēta jauna, atbilstoša mūsdienu estētiskajām prasībām. Būvniecības laikā ir paredzēts izmantot jaunākās paaudzes apgaismojuma ierīces, un nestandarta individuāli izgatavotas detaļas.